Daginstitutioner og dagpleje (0-5 år)

 

I Albertslund er der både børnehuse, børnehave og dagpleje.

Institutionerne og dagplejen i Albertslund arbejder for, at børnene oplever et trygt og sammenhængende børneliv, der styrker børnenes trivsel, udvikling, læring, dannelse og sundhed.

Udgangspunktet for institutionerne og dagplejen er den fælles udviklingsstrategi, der bl.a. sætter fokus på børns medindflydelse, børnefællesskaber og forældresamarbejdet. Du kan læse mere om udviklingsstrategien her.

Kernen i det pædagogiske arbejde i Albertslund er relationen imellem den professionelle og barnet. At indgå i relationer og være en betydningsfuld del af fællesskabet er vigtigt for børns identitetsskabelse, selvværd, trivsel, læring, og udvikling. Den pædagogiske relation til barnet bygger på varme, respekt og tillid.

I Albertslund får børnene økologisk frokost og et mellemmåltid i alle institutionerne. Du kan læse mere om vores økologiske mad her. Hvert år i juni holder institutionerne og dagplejen en børnefestuge. Du kan læse mere om børnefestugen her.

Børn i bevægelse

Børnene i Albertslund skal bevæge sig mindst 1 time om dagen, mens de er i skole, daginstitution, SFO og klub, fordi det er sundt og de lærer og trives bedre.

Børnefestuge

Hver juni arrangerer Albertslunds dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger en børnefestuge. Omkring 3000 børn deltager i festugen.

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt