Campus Albertslund

Campus Albertslund er en vision om et sammenhængende og spændende uddannelsesmiljø omkring Albertslund Centrum, tæt ved S-stationen og i bevidst integreret samspil med det omliggende samfund

Det overordnede formål med projekt Campus Albertslund er:
• At flere unge i Albertslund Kommune gennemfører en ungdomsuddannelse
• At et sammenhængende og attraktivt uddannelsesmiljø bidrager til udvikling af en levende by, der skaber gode liv for sunde borgere med høj livskvalitet

Campus Albertslund baserer sig på samarbejdsaftaler mellem de involverede institutioner og rummer et bredt underlag af fælles aktiviteter – både undervisningsmæssige og sociale.

Ungdomsuddannelsesmiljøet understøttes af et aktivt ungdomsmiljø med kommunens klubber og foreninger, og hvor det lokale spillested Forbrændingen, musikskolen, Musikteatret og biblioteket indgår som delelementer i campusmiljøet og bymidtens liv i øvrigt.

På den måde skal Campus Albertslund bygge relationer mellem de involverede parter og skabe fundamentet for at flere unge i Albertslund gennemfører en ungdomsuddannelse. Det omfatter en række initiativer, indsatser og et dybdeborende visionsarbejde. På kort sigt er fokus bl.a. på at skabe en undervisningsmæssig sammenhæng og deling af faciliteter/lokaler mellem de deltagende institutioner og skabe spændende sociale aktiviteter på tværs. På længere sigt er målet at fange op om de unge, så de unge har en bred vifte af tilbud, som passer til netop deres behov, og at de dermed både vælger at starte på en ungdomsuddannelse og får den afsluttet.

Tanken er, at attraktive tilbud på både den uddannelsesmæssige og kulturelle front vil gøre det mere interessant for de unge at uddanne sig - og blive – i Albertslund. Og omvendt – at et sprudlende ungdomsliv vil være med til at skabe liv i byen og dermed højne mulighederne i at være borger i byen.

Målet er at Campus Albertslund løbende bliver udviklet med fælles aktiviteter for elever, udvidet samarbejde mellem de deltagende institutioner og andre aktiviteter, der knytter institutioner, medarbejdere og elever mere sammen, så Campus Albertslund er fuldt udbygget i 2017.

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt