Albertslundværdierne

Albertslundværdierne er kernen i vores personalepolitik. De bringes i spil, hvor der personalepolitisk er mulighed for at gøre ét frem for noget andet. I de situationer, hvor der med andre ord kan handles forskelligt, udstikker værdierne retningen.

Den nære relation

Vi bidrager alle til et fælles projekt, og opgaver løses oftest i samarbejde. Vores trivsel har således direkte indflydelse på den service, vi yder. Derfor tror vi på den nære relation mellem den enkelte medarbejder og nærmeste leder og kolleger imellem for at kunne yde en professionel service. Forudsætningen for den nære relation er gensidig tillid. Det giver os en tryg ramme præget af respekt og lyst til indgå i en åben dialog om vores arbejde og vores arbejdsplads.

Den gensidige initiativpligt
Den gensidige initiativpligt er bærende for den enkelte i vores arbejdsfællesskaber og service over for borgerne. Det indebærer, at alle er forpligtede til at indgå i dialog og samarbejde samt at handle med respekt, hjælpsomhed og nysgerrighed. Det forudsætter en arbejdsplads baseret på tillid og engagement.

Det professionelle råderum
Med det professionelle råderum tager vi udgangspunkt i, at professionalisme og ansvarlighed er afgørende for samarbejde og servicen over for borgeren. Derfor anerkender vi hinandens kompetencer, og at en fælles ramme er et godt afsæt for vores forskellige fagligheder. Samarbejde giver den enkelte indflydelse på eget arbejdsliv og mulighed for tage medansvar for arbejdspladsens udvikling. Løbende faglig og personlig udvikling og tværfagligt samarbejde styrker vores faglige engagement.

Mangfoldighed
Vores organisation bidrager på mange forskellige områder til borgernes liv og til Albertslund som by. Derfor er mangfoldigheden af fagligheder, aldre, køn, kulturer og baggrunde en styrke, som giver næring til kreativitet og styrker samarbejdet. Mangfoldigheden mellem os klæder os på til at møde borgeren i øjenhøjde.

Demokrati
Demokrati eller det demokratiske grundlag forudsætter, at der er åbenhed og gennemsigtighed i vores beslutninger. Det betyder, at vi bliver hørt, at vi bliver taget med på råd, at vi bliver forstået, og at der er respekt og tillid til de meninger og holdninger, vi kommer med. Det gælder både i dialogen med borgerne, indbyrdes mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere.

Personalepolitik

Albertslundværdierne er omdrejningspunktet i kommunens samlede personalepolitik, som består af:

  • Værdierne, der bruges til at vise vejen og pejle retningen, når der er flere mulige veje at gå.
  • De personalepolitiske målsætninger, der supplerer værdierne og sætter centrale og vigtige mål for personaleområdet.
  • Retningslinjer for personale, der supplerer værdierne og definerer klart, hvad man må og ikke må i bestemte situationer.
  • Personalepolitiske værktøjer, der supplerer værdierne og kan bruges i arbejdet med personalepolitiske emner konkret.

Albertslund Kommunes mærkesager

Albertslund Kommune har tre mærkesager "børn og unge", "kultur" og "miljø". Tilsammen er de med til at udgøre rammerne for det gode liv i Albertslund

Trivsel

I Albertslund Kommune betragter vi ikke trivsel som ekstra fryns, men som hovedingrediensen i et godt arbejdsliv.

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt